Another Earth

Another Earth, lub jak kto woli – Druga Ziemia.
Film zmiecie tych, którzy mają otwarte ‚trzecie oko’.