dlaczego??

dlaczego malarze malują obrazy?
dlaczego pisarze tworzą epopeje?
dlaczego poeci piszą wiersze?
dlaczego muzycy tak pięknie grają?
dlaczego tancerze tańczą, jakby robili to po raz ostatni w życiu?
dlaczego filmowcy, fotograficy uwieczniają chwile na kawałku celuloidu?
dlaczego rzeźbiarze w swych dłoniach, wszelkiej masie nadają formę?
dlaczego aktorzy pokazują złudne wcielenia?

dlaczego oni próbują nam zapchać pięknem zmysły?… dlaczego oni tak głośno krzyczą?… dlaczego oni to wszystko robią?… dlaczego oni istnieją?